Nu Diva
Nu Diva
Posrebrzane  przewodniki UHP-OFC z tkan± osłon± kabla
Podwójnie przewodz±cy polimer oraz SPUHP-OFC blisko przylegaj±cy splot ekranu
posrebrzany miedziany  bezpo¶redni wtyk RCA
Polietylowany niskostratny LDFPE dialektryk
Supersolder jest naszym nowym przewodem litym o wysokiej czysto¶i, srebrnym oraz wykonanym ze stopu cyny używanym wraz z naszym unikatowym biernym strumieniem organicznym. Wszystko to razem zapewnia poł±czenie z użyciem jak najmniejszej ilo¶ci zakłóceń oraz duż± wytrzymało¶ć
9 mm o/d okr±gła osłonka , pochłaniaj±ca wibracje 'low density'
Nu Diva
SprawdĽ cennik
Najlepszy portal hi-fi
ecossekable.pl
ecossekable.pl  © 2007-2018
super promocja
Super PROMOCJA
-25%
na cały asortyment
Wysokiej jako¶ci kable. Idealny dĽwięk i obraz.
Polityka cookies